Guilty of Romance (Koi no tsumi)

Rated NR 144 min. 2013

Film Credits

Director: Shion Sono

Writer: Shion Sono and Mizue Kunizane

Producer: Yoshinori Chiba and Nobuhiro Iizuka

Cast: Miki Mizuno, Makoto Togashi, Megumi Kagurazaka, Cynthia Cheston, Motoki Fukami, Shingo Gotsuji, Ryô Iwamatsu, Ryûju Kobayashi, Kazuya Kojima and Marie Machida

Show Times

Sorry there are no upcoming showtimes for Guilty of Romance (Koi no tsumi)