Arrietty (Kari-gurashi no Arietti)

Rated NR 94 min. 2012

Film Credits

Director: Hiromasa Yonebayashi

Writer: Mary Norton and Hayao Miyazaki

Cast: Mirai Shida, Ryûnosuke Kamiki, Shinobu Ôtake, Keiko Takeshita and Tatsuya Fujiwara

Show Times

Sorry there are no upcoming showtimes for Arrietty (Kari-gurashi no Arietti)